migracja do chmury

Wymysły wprowadzone w życie przez człowieka mają to do siebie, że są nieraz niewłaściwie wykorzystywane. Tak było na przykład z prochem, jaki rozpoczęto używać do niegodziwych celów wojennych oraz do zabijania ludzi, a także z energią jądrową, jaka posłużyła jako broń masowej zagłady. A jak jest z Internetem? Bezsprzecznie jest to niesłychanie udany, wprost nienaganny wynalazek. Najpoprawniej świadczy o tym fakt, że wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez tego małego, niemniej jednak jakże znaczącego aspektu. Ze względu na szacunek do tego tworu, w pisowniach wielu języków wprowadzono regułę, aby nazwę tego zbytku pisać okazałą literą alfabetu. Należałoby jednakże zanotować, że wynalazek ten nie służy tylko sztampowym ludziom, jacy pragną się zabawić, lub załatwić ważne, biznesowe, lub też finansowe sprawy, co potwierdza migracja do chmury. Internet ma także zastosowania naukowe oraz służy badaczom w wielu, ważnych zagadnieniach. To wszystko potwierdza stwierdzenie, że Internet jest najważniejszym wynalazkiem, jaki ilekroć udało się wymyślić człowiekowi na przestrzeni dziejów. Łączy on w sobie wiele dyscyplin życia społecznego z życiem naukowym oraz przemysłowym.